Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam- nhà máy sữa Cần Thơ