GIA CÔNG TRỤC KHUẤY BÙN KHU VỰC XLNT - NHÀ MÁY BIA HEINKEN VIỆT NAM

Dưới tốc độ phát triển sản xuất của các nhà máy hoặc khu công nghiệp, tài nguyên nước trong các vùng lãnh thổ ngày càng chịu áp lực lớn. Hệ quả là môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn.

Xử lý nước thải đang là vấn đề lớn của toàn xã hội nói chung và của các ngành công nghiệp nói riêng. Các tập đoàn đa quốc gia đã và đang không ngừng cải tiến, phát triển một hệ thống xử lý nước thải toàn diện trước khi đưa tài nguyên nước trở lại môi trường tự nhiên. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, các kỹ sư của công ty TNHH MTV Hỏa Thành Công đã phối hợp cùng Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam để gia công và chế tạo thành công hệ thống trục khuấy bùn - phục vụ cho một trong những công đoạn xử lý nước thải quan trọng tại nhà máy.

                                         

Trục cánh khuấy

Mô tơ cánh khuấy