Lĩnh vực kinh doanh

Công ty TNHH MTV Hỏa Thành Công hoạt động chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực:

  • Chuyên gia công – phục hồi các sản phẩm cơ khí chính xác.

                       

  • Các sản phẩm cơ khí tiện, phay thông thường hay CNC theo đơn đặt hàng của đối tác.

                                               

  • Phục hồi trục nghiền lúa mạch ( trục nghiền malt ướt – crushing roller ) cho các nhà máy bia trên khắp tỉnh thành ( Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam, Công ty TNHH cổ phần Bia Carlsberg Việt Nam – Vũng Tàu ,…) – mặt hàng nổi bật    
  •