Trục nghiền lúa mạch (Trục nghiền malt ướt)
Khuôn thiết kế theo đơn hàng AQUA Việt Nam
Cơ khí đa dạng hóa
Dây chuyền màn chắn côn trùng
Khách hàng Hỏa Thành Công đã gia công