Trục nghiền lúa mạch (trục nghiền malt ướt) phi 510 x 2000 mm

Phục hồi trục nghiền lúa mạch (trục nghiền malt ướt) là kết quả của nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ từ các cán bộ kĩ thuật dày dạn kinh nghiệm ở Công ty.

Tiết kiệm chi phí bảo trì trang thiết bị cho doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi khi tạo ra dự án này.

Một số hình ảnh mới nhất của dự án phục hồi cặp trục nghiền lúa mạch (Crushing roller):   

                     

                           

*Tham khảo chi tiết tại đây.