VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH